PRO–BABY se věnuje těm nejmladším plavcům. Kurzy plavání s dětmi probíhají pravidelně jednou týdně ve stejnou hodinu. Kontakt

provozní řád

Adresa:

PROBABY – centrum regenerace a rekondice
Matice školské 7, 370 01 České Budějovice

Provozovatel:

Michal Hořejší, IČO 26114747
Matice školské 7, 370 01 České Budějovice

Platnost řádu:

od 1. 1. 2005

Osoby odpovědné za provoz bazénu:

Vedoucí provozovny: Michal Hořejší, tel. 775 220 216

Vedoucí provozu: Marie Abelová, tel. 725 723 223

Obsluha bazénu:

Marie Abelová, tel. 725 723 223

Václava Bednářová, tel. 723 321 741

Servis a revize v úpravně vody :

2x ročně, eventuálně na vyžádání:

Úprava vody s.r.o., 28. pluku 37, Praha 10

tel. 607 705 947, 603 526 687

Schválil:

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

L. B. Schneidera 32, PSČ 37071, P. O. Box 86 

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Policie ČR: 158

Městská policie: 156

Vypracoval:

Ing. Michal Hořejší

O B S A H :

1. Technický popis

 • Bazén
 • Sociální zázemí
 • Vodní hospodářství

2. Úpravna vody

 • Výkon úpravny vody
 • Technologie úpravy vody
 • Instalované zařízení

3. Návod na obsluhu zařízení úpravny vody

 • Napouštění a doplňování přídavné vody
 • Obsluha lapače vlasů
 • Obsluha filtrů
 • Obsluha dávkovacích čerpadel

4. Úklid bazénu a přilehlých prostor

 • Úklidové prostředky, mytí, dezinfekce, odpadky
 • Vypouštění bazénu a celková sanitace

5. První pomoc

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při manipulaci s provozními chemikáliemi včetně první pomoci

 • Síran hlinitý
 • Soda
 • Kyselina sírová

7. Povinnosti provozovatele bazénu

8. Povinnosti obsluhy bazénu

9. Přílohy

 • příl. č.8 k vyhl.238/2011 (jakost vody)
 • příl. Č.9 k vyhl.238/2011 (četn. kontr.)

Tento provozní řád doplňuje:

Návštěvní řád bazénu

1. Technický popis

Bazén je krytý, slouží pro výuku „plavání“ kojenců a batolat. Rozměry bazénu jsou 6 x 3,2 m, hloubka 1,2 až 1,25 m, objem vody je 23,5 m3. Úprava vody se provádí technologií slané vody. Od klasického systému úpravy vody se liší tím, že chlor se získává elektrolýzou slané vody místo toho, aby se do cirkulačního okruhu dávkoval chlorový přípravek (např. chlornan sodný). Čistá ohřátá upravená voda se přivádí do dna bazénu regulovatelnými dnovými vpustmi v jeho ose. Odběr znečištěné vody k úpravě je jednak vrchními přelivnými žlaby, z nichž voda stéká samospádem do čerpací jímky, jednak sáním ze dna bazénu v nejnižším místě. Výkon úpravny vody je 20 m3/h = 5,5 l/s. Teoretická výměnná doba v bazénu je 1,2 hod.

Na ochozu bazénu je umístěn sklad na ukládání pomůcek sloužících pro výuku. 

Sociální zázemí bazénu tvoří oddělené šatny pro ženy a příležitostná šatna pro muže, šatna žen je vybavena přebalovacím stolem a dětskou ohrádkou. Součástí šaten je WC se sprchou. Ze šaten je přístup k bazénu prostorem sprch na ochoz. Součástí sociálního zázemí je odpočinková místnost sloužící k aklimatizaci po plavání, s odděleným prostorem na kojení. Před vstupem do prostoru bazénu je místnost sloužící k ukládání kočárků.

Vodní hospodářství tvoří oddělená úpravna vody. Hladina vody v bazénu je na úrovni mezipodesty (v úrovni upraveného terénu).

2. Úprava vody

Výkon úpravny vody je 20 m3/hod.

Teoretická výměnná doba v bazénu je 1,2 hod. 

Technologie úpravy vody:

Znečištěná voda se nasává plastovým cirkulačním čerpadlem s integrovaným lapačem vlasů ze sběrné čerpací jímky či ze dna bazénu – poměry odběrů se seřizují ventily na sání.

Zákalotvorné látky se odstraňují z vody tlakovou koagulační rychlofiltrací přes tříděný vodárenský písek. Koagulantem je síran hlinitý, který se dávkuje plastovým dávkovacím čerpadlem do výtlaku čerpadla před filtry.

Úprava pH vody se provádí dávkováním korektoru pH, což je při potřebě pH zvýšit prášková soda, při potřebě pH snížit kyselina sírová 38%-ní. V bazénu se musí udržovat pH vody 6,5 až 7,4.

Dezinfekce vody se provádí dávkováním chloru elektrolýzou slané vody přidáváním mořské soli (salinita 0,3%, tj. 3 kg soli/m3 vody), aby se v bazénové vodě udržoval přebytek volného chloru v rozmezí 0,3 až 0,5 mg/l max. Dávkování je automatické a řídí se podle redoxpotenciálu bazénové vody (ORP) podle vzorku odebíraného na výtlaku cirkulačního čerpadla, což je směs vody z přelivných žlabů a sání ze dna bazénu.

Filtrovaná voda se ohřívá na požadovanou teplotu 30 stupňů celsia v protiproudém nerezovém ohřívači s možností regulace teploty.

Do cirkulačního okruhu se přidává pro naředění úpravnou vody neodstranitelných látek ředící přídavná voda, jejíž množství závisí na počtu koupajících a je to min. 45 litrů na 1 vykoupanou osobu. Ředící přídavná voda přitéká do sběrné nádrže a její množství registruje samostatný vodoměr. 

Instalované zařízení:

1x plastová sběrná nádrž 1,2 x 2,4 x 1,2 m

2x plastový tlak. filtr PTK 650, filtr. rychlost 30m/h

1x cirkulač. plast. čerpadlo BADU 90/20, 20m3/h-8m, 1,32/1kW

2x 6-ticestný ovládací ventil na filtr

1x nerezový výměník s reg. teploty, oběh. čerp., termostat

1x plastové membránové dávk. čerpadlo na síran hlinitý

1x souprava aut. dávkování korektoru pH a chlornanu sodného (2x sonda, 1x regulátor, 2x dávk. čerpadlo, přísl.)

– plastové propojovací potrubí a armatury

bazénové atrakce 

– protiproud Badu Jet super sport, výkon 75m3/h, 400/230 V, 3,9/3 kW

– podvod. reflektor 50 W, 12 V – 2x

– masážní stěn. soupr. s 3mi tryskami a čerpadlem 4 kW

– dnová perlička FILSTAR 

Napouštění bazénu a doplňování přídavné vody se provádí z veřejného vodovodu do sběrné nádrže. Při dopouštění přídavné vody se zapisují do provozního deníku stavy na vodoměru a porovnávají se s počtem návštěvníků za den. Na jednu vykoupanou osobu je nutné přidat min. 45 litrů čerstvé přídavné vody. 

Obsluha lapače vlasů – 1x týdně se čistí síto od zachycených vláknin a jiných zachycených nečistot. Lapač se odstaví z provozu uzavřením armatur na vstupu a výstupu z lapače. Z lapače se vyjme plastové síto, vyčistí kartáčem a opláchne vodou. Potom se vloží zpět do lapače, lapač se uzavře a znovu se otevřou armatury před a za lapačem.

Obsluha filtrů – filtry se perou 1x týdně – potřebu praní filtrů signalizuje manometr na filtru. Na vypraném filtru při zapnutém čerpadlu ukazuje manometr hodnotu 0,5. Filtr je nutno vyprat vždy, když ručička manometru ukazuje hodnotu 0,7 !!!

Postup praní filtrů:

a) vypnout čerpadlo, dávkování, ohřev, uzavřít sání se sběrné jímky

b) 6-cestný kohout přestavit z polohy „filtrace“ do polohy „proplach“

c) zapnout čerpadlo, v průhledítku na odtoku z filtru sledovat kvalitu 

odtékající vody. Když odtéká čistá voda, vypnout čerpadlo a 6-cestný kohout přestavit do polohy „zafiltrování“

d) zapnout čerpadlo, nechat běžet cca 20 sekund, potom vypnout čerpadlo a 6-cestný ventil přestavit do polohy „filtrace“

e) doplnit vodu v bazénu přes sběrnou jímku

f) zapnout čerpadlo, dávkování, ohřev, otevřít sání ze sběrné jímky 

Obsluha dávkovacích čerpadel ASTRAL

Jsou osazena celkem 2 dávkovací čerpadla 

Síran hlinitý:

Dávkuje se jako kolaguant pro odstranění zákalu bazénové vody. Síran hlinitý se používá jako 10%-ní roztok (1kg se rozpustí v 10-ti litrech vody). Uvažuje se s dávkou 2,5 g/osobu/den, čili 25 ml roztoku/osobu/den. Při návštěvnosti 50 osob/den se dávkuje 1,25 l/den, čili cca 5 až 6 l roztoku za týden. Při jiskrné vodě a malé návštěvnosti lze dávku snížit, event. i dávkování zastavit. Dávkování se řídí průhledností vody. 

Obsluha automatického dávkování korektoru pH a Autochloru:

Z výtlaku cirkulačních čerpadel je proveden odběr vzorku bazénové vody, podle kterého se dávkování řídí. Vzorek vody protéká kolem řídících elektrod pH a ORP (redox). Signál od elektrod snímá regulátor a ten spíná od elektrody pH dávkovací čerpadlo na kyselinu, od elektrody ORP Autochlor.

Pro spolehlivou funkci automatického dávkování je třeba mít vyrovnané poměry, t.zn. pokud možno plynule a v malých dávkách dávkovat síran hlinitý, ředící vodu je třeba přidávat průběžně (nemá docházet k teplotním výkyvům), nemají se mimo atomatické dávkování přidávat nárazově jiné chemikálie ( síran hlinitý, soda, kyselina). Srovnání a ustálení poměrů totiž vždy trvá určitou dobu, na kterou má vliv hydraulické uspořádání bazénu, tj. jak dlouho trvá, než se zvýšená dávka činidla v bazenu promíchá a s časovým odstupem se projeví na kvalitě vody.

Soubor aut. dávkování je zapojen tak, že je zajištěna vazba na chod cirkulačních čerpadel. 

Udržování hodnoty pH je základní, protože na pH závisí i ORP

Na regulátoru pro pH:

SET…ukazuje nastavenou hodnotu

MEAS..ukazuje skutečnou hodnotu

Nastavení hodnoty pH:

stisknout „SET“

trimrem ozn. „SET“ nastavit požadovanou Hodnotu pH

stisknout „MEAS“

Kalibrace elektrody pH:

stisknout „MEAS“

elektrodu opláchnout dest. vodou, vložit do pufru pH 7,01

šroubem „CAL“ nastavit hodnotu 7,01

stisknout „MEAS“

stejně nastavit elektrodu v pufru 4,01

Řízení dávkování chloru přístrojem Autochlor je nepřímé podle hodnoty redoxpotenciálu (ORP) bazénové vody. Závislost mezi ORP a hodnotou volného chloru v bazénu při udržovaném pH se musí nastavit podle místních podmínek. Hodnota ORP závisí na teplotě vody, obsahu solí a kovů a na typu použité elektrody.

Nastavení hodnot ORP se provádí na displeji OCEANIC ORP Control dle samostatného návodu.

Podle signálu od ORP elektrody se spouští chod elektrolytické cely. Čištění cely se provádí dle návodu ponořením do roztoku kyseliny solné. 

V bazénu se musí udržovat hodnota pH 6,5 – 7,4

A hodnota volného chloru v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l

4. Úklid bazénu a přilehlých prostor

Všechny používané úklidové prostředky musí být schváleny hlavním hygienikem ČR. Cca po 3 až 4 týdnech se střídají chlorové a aldehydové prostředky. Během provozu se průběžně vytírá a dezinfikují se pomůcky – mezi jednotlivými lekcemi. Větší úklid se provádí 1x denně. Dezinfekce podlah se provádí po skončení provozu po předchozím celkovém úklidu tak, že se konví, do které se přidá dle návodu dezinfekční přípravek SAVO, vykropí umytý prostor šaten, sprch, WC a ochoz bazénu. 

Odpadní koše se vynášejí denně. Sedací prkénka a mísy WC a nočníky se myjí denně s přidáním dezinfekce.

Při práci s dezinfekčními prostředky je nutné používat gumové rukavice.

Vodoryska na stěnách bazénu se myje pouze sodou! Nesmí se používat saponáty!

Vypouštění bazénu a celková sanitace se provádí 1x ročně pokud v mezidobí voda vyhovuje vyhlášce č. 135/2004 Sb. Po vypuštění bazénu se stěny a dno řádně vyčistí a vymyjí, použité mycí prostředky se řádně vypláchnou, poté se provede dezinfekce určeným roztokem (SAVO, Chloramin, Santex, Sanikal apod.), nechá se působit a po opětovném vypláchnutí je možné bazén znovu napustit. Sběrná jímka se myje a dezinfikuje jako bazén. Opětovný provoz lze zahájit až po ověření kvality bazénové vody.

5. První pomoc

První pomoc zajišťuje instruktor. V případě potřeby zavolá lékaře z ordinace v přízemí. V bazénu je umístěna lékárnička vybavená dle vyhlášky. 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při manipulaci s provozními chemikáliemi

Při manipulací s provozními chemikáliemi nejíst, nepít, nekouřit!

Síran hlinitý

Při manipulaci se používají gumové rukavice a zástěra, ochranné brýle. Při potřísnění pokožky umýt zasažené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí důkladně vypláchnout a vyhledat lékařskou pomoc. Jedovatý není. 

Soda prášková

Při manipulaci používat ochranné brýle a při přesýpání respirátor nebo alespoň vlhký šátek přes nos a ústa. 

Kyselina sírová 38%-ní

Při ředění lít vždy kyselinu do vody, ne obráceně !!! Při manipulaci s chemikálií používat ochranné brýle a rukavice. Poškozuje pokožku a sliznice. Při zasažení očí a pokožky omýt proudem čistá vody. Poleptaná místa ošetřit sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení očí zajistit lékařskou pomoc. 

7. Povinnosti provozovatele bazénu

Provozovatel odpovídá za dodržování zákona 258/2000,§ 6 a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb.

Provozovatel je povinen zajistit, aby voda v bazénu vyhovovala hygienickým limitům stanovených vyhláškou 238/2011 (příl. č.8) a zajistit četnost kontrol (příl. č.9).

Provozovatel je povinen zajistit a kontrolovat úklid všech prostor bazénu.

Provozovatel odpovídá za způsobilost a proškolení pracovníků.

Provozovatel zpracuje provozní řád a návštěvní řád a kontroluje jeho dodržování. Návštěvní řád umístí u vchodu do bazénu.

Provozovatel odpovídá za řádné vedení provozní dokumentace bazénu, výsledky kontrol archivuje po dobu 5 let.

Provozovatel zajišťuje provozní revize a servis zařízení.

Provozovatel kontroluje dodržování osobní hygieny, pořádek a čistotu všech prostor bazénu a používání ochranných pomůcek.

8. Povinnosti obsluhy bazénu

Obsluha bazénu provádí obsluhu zařízení podle provozního řádu se kterým byla seznámena provozovatelem. 

Dále provádí údržbu zařízení podle návodů ke každému technologickému zařízení

Obsluha bazénu provádí kontrolu bazénové vody a odběr vzorků pro rozbory bazénové vody v souladu s vyhl. 238/2011

Vypracoval: Ing. Hořejší

Přílohy:

 • Požadavky na jakost vody umělých koupališť – Kopie příl. č.8 k vyhl. 238/2011
 • Kontrola jakosti vody umělého koupaliště – Kopie příl. č.9 k vyhl. 238/2011
 • Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata – Kopie příl. č.10 k vyhl. 238/2011